Baza Wiedzy
PORADNIK DLA KOBIET W CIĄŻY

Zalecenia WHO mówią, że kobiety w ciąży z objawami COVID-19 powinny mieć pierwszeństwo w wykonywaniu testów potwierdzających COVID-19

Obecnie trwają badania w celu zrozumienia wpływu infekcji COVID 19 na kobiety w ciąży. Dane są ograniczone, ale obecnie nie ma dowodów na to, że kobiety w ciąży są bardziej narażone na cięższy przebieg choroby niż inni.
Jednak ze względu na zmiany w organizmie i układzie odpornościowym zachodzące w trakcie ciąży wiemy, że niektóre infekcje dróg oddechowych mogą być bardziej dotkliwie dla kobiety w ciąży. Dlatego ważne jest, aby podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony przed COVID-19 i zgłaszanie ewentualnych objawów (w tym gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu) swojemu lekarzowi. Kobiety w ciąży powinny stosować takie same środki ostrożności, aby uniknąć zakażenia COVID-19, jak inne osoby. Możesz pomóc się chronić stosując się do zaleceń:

 • Często dezynfekuj ręce preparatem na bazie alkoholu takim jak DEZONTOX-A lub myj dłonie mydłem i wodą,
 • Zachowaj odstęp oraz unikaj zatłoczonych przestrzeni,
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • Stosuj higienę nosa i ust – oznacza to zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową podczas kaszlu lub kichania. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą chusteczkę i umyj lub zdezynfekuj ręce,
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel lub trudności w oddychaniu, zwróć się o pomoc lekarską. Kobiety w ciąży i kobiety po porodzie- w tym osoby dotknięte COVID-19 – powinny uczestniczyć w rutynowych wizytach,

Nadal nie wiadomo, czy kobieta w ciąży z COVID-19 może przenosić wirusa na płód lub dziecko podczas ciąży lub porodu czy karmienia piersią. Do tej pory wirusa nie znaleziono w próbkach płynu owodniowego lub mleka kobiecego. W związku z tym stosuj się do wszystkich zaleceń i chroń siebie i dziecko. Pamiętaj, że kobiety z COVID-19 jeśli chcą mogą karmić piersią. Karmienie powinno się odbywać z zachowaniem odpowiednich środków ochrony:

 • Stosowanie prawidłowej higieny nosa i ust podczas karmienia poprzez noszenie maski, pamiętaj , że karmienie piersią i bliski kontakt z matką pomagają dziecku dobrze się rozwijać,
 • Myć ręce przed i po dotknięciu dziecka i stosuj kontakt ciało do ciała,
 • Czyszcząc i dezynfekując wszystkie powierzchnie z którymi masz kontakt,

Jeśli nie czujesz się dobrze, aby karmić dziecko piersią z powodu COVID-19 lub innych powikłań, powinnaś otrzymać wsparcie, aby bezpiecznie zapewnić swojemu dziecku mleko w sposób możliwy, dostępny i akceptowalny. Pamiętaj, że Wszystkie kobiety w ciąży, w tym te z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem COVID-19, mają prawo do wysokiej jakości opieki przed porodem, w jego trakcie i po nim. Dotyczy to opieki przedporodowej, noworodkowej, poporodowej oraz zdrowia psychicznego. Bezpieczne i pozytywne doświadczenie porodu obejmuje:

 • Traktowanie z szacunkiem i godnością,
 • Jasna komunikacja ze strony personelu położniczego,
 • Odpowiednie strategie łagodzenia bólu,
 • Mobilność przy porodzie, jeśli to możliwe, i wybrana pozycja podczas porodu,

Jeżeli podejrzewa się lub potwierdzono COVID-19 u kobiety w ciąży, pracownicy służby zdrowia powinni podjąć wszelkie odpowiednie środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia siebie i innych, w tym higienę rąk, oraz odpowiednie użycie odzieży ochronnej, takiej jak rękawiczki, fartuch i maska medyczna.

Czy kobieta z dodatnim wynikiem na COVID-19 powinna rodzić poprzez cesarskie cięcie ? WHO mówi, że cesarskie cięcie powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione.
Sposób urodzenia powinien być zindywidualizowany i oparty na preferencjach kobiety oraz wskazaniach położniczych.


WHO na bieżąco zbiera i aktualizuje informacje i porady dotyczące kobiet w ciąży.

.